Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektów zmian statutów sołectw Gminy Janowiec Kościelny

Konsultacja zakończona 2023-03-06

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne dotyczące projektów zmian statutów sołectw Gminy Janowiec Kościelny

Opis

Szczegółowy opis konsultacji

WÓJT GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
działając na podstawie Uchwały nr XVI/140/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janowiec Kościelny

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące projektów zmian statutów sołectw Gminy Janowiec Kościelny


1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców gminy Janowiec Kościelny w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących zmian statutów sołectw.

2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Janowiec Kościelny oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa gminy Janowiec Kościelny.

3. Termin konsultacji ustala się od dnia 17 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
- wyłożenie projektów uchwał do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów z możliwością składania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 6 marca 2023 r.
Wzór formularza na którym można składać uwagi dostępny jest na stronie internetowej gminy Janowiec Kościelny, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny;
- za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Janowiec Kościelny w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

5. Projekty uchwał w sprawie zmian statutów dostępne są:
- na stronie BIP gminy Janowiec Kościelny - https://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/10214/Konsultacje_Spoleczne/ oraz na stronie internetowej Gminy Janowiec Kościelny - https://janowiec.com.pl/
- u sołtysów poszczególnych sołectw celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i propozycji,
- wyłożone w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny – pok nr 4 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania wniosków, uwag i opinii.

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej gminy Janowiec Kościelny, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na tablicach informacyjnych sołectw.

Podstawa prawna

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janowiec Kościelny

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Paweł Usiądek

Termin konsultacji

2023-02-22 - 2023-03-06

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-03-07

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-02-22
2023-02-22

Ankieta

Tytuł
ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE PROJEKTU ZMIAN STATUTU SOŁECTWA
Termin
2023-02-22 - 2023-03-06
Koniec konsultacji: 2023-03-06

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE PROJEKTU ZMIAN STATUTU SOŁECTWA

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 457 0
Do góry